hledat

českyenglish
Netopýři


Po dlouhé době jsem se rozhodl napsat další článek, tentokráte o netopýrech.

Proč právě o netopýrech? …

Tato zvířátka jsem si oblíbil už v mládí, měli jsme je totiž i v rodném domě, navečer když už bylo jen tak tak vidět, bylo možno je pozorovat, jak vylétají nebo jak létají nad dvorkem a po okolí. Až časem jsem o nich začal shánět informací více. Jaké druhy se na našem území vyskytují , jak vůbec žijí atd.

Naši netopýři patří do Třídy savců (Mammalia).

Ačkoli je lidé mylně nazývají létající myši, patří do řádu letouni (Chriroptera), a s myší nemají nic společného.

U nás jsou 2 čeledi:

  • netopýrovití (Vespertilionoidae)
  • vrápencovití (Rhinolophidae)

Na území ČR se vyskytuje přibližně 26 druhů letounů, přibližně proto, že ne u všech druhů byl na našem území (ČR) monitorován výskyt v podobě letní kolonie s mláďaty popř. v zimním období zimování na nějakém zimovišti, ale některé druhy byly jen náhodně sledovány či odchyceny při migraci z jiných oblastí.

Můžeme se tedy setkat s těmito druhy:

Barbastella barbastellus – netopýr černý
(na zimovišti, zimující jedinci)
Eptesicus nilssonii – netopýr severní
Eptesicus serotinus – netopýr večerní
(zimující ve štole)
Hypsugo savii – netopýr Saviův
Myotis alcathoe – netopýr menší
Myotis bechsteinii – netopýr velkouchý
(zimující ve sklepení)
Myotis Brandtii – netopýr Brandtův
Myotis dasycneme – netopýr pobřežní
Myotis daubentonii – netopýr vodní
(dvojice zimující ve štole)
Myotis emarginatus – netopýr brvitý (po odečtu kroužku)
Myotis myotis – netopýr velký (letní kolonie, zimující dvojice)
Myotis mystacinus – netopýr vousatý (zimující)
Myotis nattereri – netopýr řasnatý (samice)
Nyctalus lasiopterus – netopýr obrovský
Nyctalus leisleri – netopýr stromový
Nyctalus noctula – netopýr rezavý
(na stromě)
Pipistrellus nathusii – netopýr parkový
Pipistrellus pipistrellus – netopýr hvízdavý
Pipistrellus pygmaeus – netopýr nejmenší
Pipistrellus kuhlii – netopýr jižní
Plecotus auritus – netopýr ušatý
(zimující jedinec, mateřská kolonie)
Plecotus austriacus- netopýr dlouhouchý (zimující)
Vespertilio murinus – netopýr pestrý (samec)
Myotis blythii – netopýr východní
Rhinolophus hipposideros – vrápenec malý
(samice s mláďaty, zimující)
Rhinolophus ferrumequinum – vrápenec velký

Toto tedy byly druhy, s kterými se u nás můžeme setkat.

Všechny naše druhy jsou hmyzožravé, živící se nočním hmyzem – komáry, můrami či brouky, které sbírají za letu i větší brouky ze země. Na lov a pojídání hmyzu jsou dobře vybaveni, v čelistech mají hrotité zuby.

Během noci, v době, kdy nejsou aktivní např. ptáci nebo jiní hmyzožravci, tak likvidují i škodlivý hmyz.

Na snímcích vypadá jako dravá šelma, ale ve skutečnosti je lebka u větších druhů veliká cca 2cm, a menší druhy nedokáží ani prokousnout lidskou kůži. Přesto je-li to nevyhnutelné, manipulujeme s nimi v rukavicích.

Máte-li tedy s netopýrem „společné bydliště“ nemusíte se bát, když slyšíte ev. nějaký šramot, že se Vám někam prokouše nebo něco podobného, není to myš nebo jiný hlodavec. U Vás pak skutečně jen „bydlí“ šramot je způsoben drápky, když se zavěšuje nebo popolézá v místě usazení. Jediná „nepříjemnost“ může být pro vlastníky nemovitosti, je-li tam větší kolonie, tak výskyt suchého trusu pod zavěšenou skupinou (jde o suché „bobky“ podobné myším, suché s obsahem rozdrcených krovek hmyzu)

Vzhledem k tomu, že kolonie visí povětšinou na stejném místě, jde tuto skutečnost vyřešit položením kousku igelitu pod skupinou. Tento trus je navíc výborné hnojivo – odměna za soužití.

Zde jsou odkazy ze stránek České společnosti pro ochranu netopýrů:

Zateplováním staveb, utěsňováním veškerých prostupů do půdních a v zimě sklepních prostor, tak netopýři ztrácejí prostory pro letní kolonie a hibernaci během zimního období.

Údaje o výskytu netopýrů v jednotlivých regionech a co do druhu, jsou velice cenné. Máte-li doma či v okolí takové „spolubydlící“ dejte mi vědět. Pro odborníky zjištění druhu a ev. počtu jedinců na nějakém místě jsou cenné informace.

08.08.2011Náhodný výběr z fotogalerieCopyright © 2024 Zdeněk Hromádko, www.naturefoto2000.com

AUTOR KONTAKT A NABÍDKA ČLÁNKY